Εικόνες

παράδειγμα κωδικού με μπλε μελάνι


παράδειγμα με Food Grade μελάνι ειδικό για τρόφιμα


παράδειγμα εκτύπωσης σε προϊόντα ψυγείου